SHPËRNDAJE

Radhitja e pagesës nuk varet nga dita kur dikush ka bërë kërkesë për ndihmë financiare, por në cilën bankë ai i ka raportuar llogarinë.

Ministria e Financave, praktikisht, merr një vendim për bankat, ndaj të cilave do të paguajnë para sot, nesër ose ndonjë ditë tjetër. Sot, për shembull, mund të bëhet pagesa në llogaritë bankare që qytetarët më shpesh raportojnë, nesër te një tjetër …

Eshtë gjithashtu e mundur që paratë të lëshohen në llogaritë e një banke në disa ndërrime gjatë disa ditëve, që është përgjigja e pyetjeve të tilla si “pse kam marrë njëqind euro, dhe jo burri im që është në të njëjtën bankë dhe që ka kërkuar ndihmë në të njëjtën ditë si unë ”.

Për të gjithë qytetarët që kanë aplikuar në internet ose me telefon, pagesa e ndihmës financiare prej 100 euro filloi në 25 maj. Të gjithë qytetarët që aplikojnë duhet të paguhen deri më 7 qershor.

Paratë mbesin në llogari derisa pronari ta tërheqë atë. Praktikisht, nuk ka asnjë afat për tërheqjen e parave dhe shteti nuk mund t’i tërheq ato.

Llogaria është e dedikuar tërhiqen në para në kesh. Pasi të tërhiqen fondet, kjo llogari e dedikuar, e cila hapet vetëm për atë qëllim, do të mbyllet./presheva.com/