SHPËRNDAJE

Më 27 dhjetor të vitit 2016 në presheva.com është emetuar një komunikatë e lëshuar nga RTV Spektri Bujanoc me titullin «Komunat i paguajnë 1.8 milionë dinarë KNSH-së për botimin e një numri të Nacionalit?» Pjesë integrale e kësaj komunikate të lëshuar për mediat lokale nga RTV Spektri janë dy informata kyçe për opinion e gjërë:

1. Se: komuna e Preshevës dhe ajo e Bujanocit në llogari të Këshillit Nacional të Shqiptarëve kanë derdhur rreth 1.8 milionë dinarë për të kryer obligimet që kanë ndaj këtij institucioni.

2. Se: KKSH me botimin i numrit të vetëm të «Nacionalit» po keqperdorë 1.8 milion dinarë që kishte pranuar nga Komunat ditëve të fundit të vitit 2016 dhe që është obligative të harxhohen deri më 31.12.2016 (shih titullin)

Më 10 janar 2017 KNSH ka demantuar artikullin e emetuar në presheva.com përmes emailit ku thuhet se «Duke demantuar dhe shprehur korrektësinë njoftojmë që shpenzimet për botimin e revistës Nacionali kanë kushtuar gjithsejt 116.940,00 din me gjithë punën e profesionistëve» Edhe pse kjo komunikatë e lëshuar nga RTV Spektri është emetuar pothuajse në të gjitha portalet lokale KNSH i referohet presheva.com duke njoftuar se «lajmi i publikuar në portalin e lartëpërmendur dhe në disa të tjerë që po qarkullon në Luginë, nuk është i vërtetë» duke vazhduar me fyrje se disa portale nuk udhëhiqen nga profesionistë si dhe duke vazhduar me kërcënime se do të përballen me pasojat ligjore për dëmtim të personalitetit të të tjerëve. KNSH sjellë edhe fletëpagesat lidhur me publikimin e revistës «Nacional». Redaksia e presheva.com duke shqyrtuar këtë demant të KNSH-së si dhe komunikatën e botuar nga RTV Spektri dhe të emetuar në presheva.com konkludojmë se KNSH me afrimin e fletëpagesave ka treguar transparencë dhe ka hedhur poshtë informacionin kyç të pikës dy të lartëpërmendur. Ky lëshim është bërë nga kolegët tanë në Bujanoc dhe ne me emetimin e kësaj kemi përhapur një informacion të pabazë, gjë që kërkojmë ndjesë. Kjo cilësohet si transparencë e kërkuar kaherë edhe me shkrim në adresë të ish-përgjegjësve të KNSH-së. Në anën tjetër informacioni kyç nën numrin 1 nuk është demantuar nga KNSH-ja dhe për ta vërtetuar atë redaksia jonë do të dërgojë një ftesë zyrtare për infomacion lidhur me Buxhetin vjetor të detajizuar të KNSH-së, sidomos për vitin 2012, 2014 dhe 2016. Dhe për fund njoftojmë përgjegjësit e KNSH-së gjegjësisht kryetarin z. Jonuz Musliu se pohimet në këtë kumtesë se «disa portale janë joprofesionistë» dhe janë pretendime dhe verdikte të pabaza duke cilësuar ate si kërcnime mbi media shqiptare në Luginë, gjë që sipas ligjit të KNSH-së në dispozitat themelore,keni përgjegjësi morale dhe politike për ti mbrojtur atë. Sidoqoftë pasojat ligjore mbi redaksinë tonë, të cilët i permendi janë shqyrtime dhe aktvendime të gjyqeve të Republikës së Serbisë e jo të KNSH-së.

Artikullin në tërësi mund ta gjeni në linkun: https://presheva.com/?p=66087


Foto: artikulli i botuar në Presheva.com


Në vazhdimsi botojmë Demantin në tërësi të lëshuar nga shërbimi për informim i KKSH-së

Nr.5-1/17
Data 10.01.2017
Bujanoc

DEMANT NDAJ SHKRIMIT TË www.presheva.com(http://presheva.com/?p=66087) të datës 27.12.2016

Me këtë Këshilli Kombëtar Shqiptar DEMANTON lajmin e publikuar në web portalin www.presheva.com me titull ”Komunat i paguajnë 1.8 milion dinar KNSH-së për botimin e një numri të Nacionalit?”
Duke demantuar dhe shprehur korrektësinë njoftojmë që shpenzimet për botimin e revistës Nacionali kanë kushtuar gjithsejt 116.940,00 din (njëqindëegjashtëmbëdhjetmijë e nëntëqindekatërdhjet dinar) me gjithë punën e profesionistëve (argument fletëpagesat e kryera).
Lajmi i publikuar në portalin e lartëpërmendur dhe në disa të tjerë që po qarkullon në Luginë, nuk është i vërtetë.
Komuna e Bujanocit dhe e Preshevës kanë kryer obligimin e tyre ligjor në nivel vjetor të parapara me buxhetin komunal për Këshillin Kombëtar Shqiptar.
Këshilli konsideron se disa portale të udhëhequr nga gazetar joprofesionist dhe në shërbim të politikës që po bëjnë shpifje ndaj kryetarit të këtij institucioni pa kurrëfar argumenti do të duhet të bartin pasojat ligjore për dëmtim të personalitetit të të tjerëve.
Megjithatë, Këshilli Kombëtar Shqiptar gjithmonë është në mbrojtje, shërbim e përkrahje të informimit shqip, të lirë, të drejtë, objektiv dhe të argumentuar në Luginë dhe në gjithë vendin ku jetojnë shqiptarët.

Shërbimi për informim i KKSH-së