SHPËRNDAJE

Në bazë të nenit 51 alinea 5 statutit të Komunës së Preshevës, Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës numër 26/2008 dhe nenit 51 alinea 1 rregullorja e punës kuvendit Ardita Sinani ka propozuar këta persona për antarë të këshillit komunal.

Me 22 vota pro janë votuar antarët e Këshillit komunal, nga radhët e PVD-së kanë mbetur të njejtit, ndërsa partnerët e koalicionit Grupi PDSh, BDL dhe UDSh kanë emëruar këshilltarët e saj.

1. Abdurrahman Kamberi – Afarist

2. Irfan Rahimi – inxhinier i informatikes

3. Naim Limani – Afarist

4. Arif Ibishi – Profesor i Edukatës fizike

5. Shkembim Veliu – Administrate publike

6. Ardita Saqipi – gazetare

7. Bekim Rexhepi – Teknik i Maqinerise,

8. Naser Duraku – Ekonomist

9. Fatmir Agushi – Porfesor i Matematikes

10. Fair Sadiku – Afarist

11. Ridvan Bilalli – Punetore i Administrates Komunale