SHPËRNDAJE

Bashkësia Islame për Preshevë Bujanoc dhe Medvegjë (BIPBM) bënë thirje të hapur për të gjithë kanditatët e interesuar për vende pune mësimdhënës të lëndës fetare për shkollat fillore dhe të mesme në Luginë të Preshevës për vitin akademik 2017/2018,
të sillen këto dokumente:

1- Diploma ( fotokopje )
2- Certifikata dhe nështetësia ( të mos jetë më e vjetër se 6 muaj)
3- Biografinë (CV) dhe
4- Kërkesë.

Mësimdhënësit të cilët kan ushtruar detyrën e profesorit në vitin akademik 2016/2017 janë të obligueshëm ti përgjigjen konkursit dhe ta plotësojnë formularin e aplikimit.

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është deri më datë 22.07.2017 çdo dit pune nga ora 10 deri në orën 14-00 .

Kontakt tel:
Preshevë: 063 710 99 43
Bujanoc: 063 1 825 111, 063 855 62 61.

Nga koordinatori i lëndës fetare Prof. Mevludin Xhelili