SHPËRNDAJE

Nga Data 1 dhjetor ka filluar së funksionuari shërbimi mjekësor me rregull në bashkësin lokale Corroticë
Me vite të tëra ky objekt shëndetësor ishte jashtë funksonit, ku nga udhheqësit e me hershëm, të shtëpis së shëndetit në këtë bashkësi lokale nuk i kryenin shërbimet shëndetsore siç duhet ku u punonte në mënyr paushalle.
Tani Stafi mjekësor është i përbër nga mjeku i përgjithshëm Flakron Sabedini dhe dy motrat medicinale, tani janë në shërbim të banoreve të bashkesis lokale per ti kryer shërbimet shëndetsore për çka kanë nevojë ata.

/presheva.com