SHPËRNDAJE

Në kuadër të Programit të Sigurisë Kufitare në vendkalimin kufitar ndërmjet Serbisë dhe Maqedonisë Veriore, u zhvillua aksioni ndërkombëtar policor “Presheva”, duke përfshirë policë nga 12 vende, nënshkrues të Konventës për bashkëpunimin policor në Evropën Juglindore.

Qëllimi i aksionit ishte zbulimi i migrimit të paligjshëm dhe grupi i organizuar i kontrabandistëve njerëzorë. Në dhjetë ditë, 79 migrantë u zbuluan dhe një person u arrestua për kontrabandë.

Anton Travner, drejtor i Qendrës Rajonale në Ljubljanë, tha se kontrabanda e njerëzve është një nga punët më të paguara dhe se fitimet janë të mëdha.

– Sipas statistikave që kemi dhe që i kemi përcaktuar për herë të fundit në një takim në BiH, ndërmjet 4500 dhe 12,000 € ndahen për person për kontrabandë nga Turqia deri në Bosnjë dhe Hercegovinë, nëse kjo shumëzohet me numrin e 7,000 njerëzve tani në BiH, mund të shihet se sa grupe të krimit të organizuar kanë fituar nga këta njerëz – tha Travner.

PJESËMARRËSIT

Përveç Serbisë, në operacionin e përbashkët morën pjesë edhe Shqipëria, Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia Veriore, Moldavia, Mali i Zi, Sllovenia, Bullgaria, Kroacia, Hungaria dhe Rumania.