SHPËRNDAJE

Shtëpia e shëndetit në Bujanoc nga sot do të udhëhiqet nga dr. Daliborka Pavloviç e cila e ka zëvendësuar drejtoreshen e deritanishme Lela Jovanoviq.

Vendimin për emrimin e dr. Pavlloviç e ka marrë Ministria e shëndetësis e Serbisë, nën kompetencat e së cilës është ky vendim.