SHPËRNDAJE

Bujanoci të mësoj nga pësimet e  zgjedhjeve të fundit  , ku shumica shqiptare në Ulqin – edhe pse ishin shumicë  shqiptarët në këto Komunë mbetën pakicë në Kuvendin Komunal të  Ulqinit duke humbur Perfektin , Kryetarin e Kuvendit dhe disa drejtorë të drejtorive Komunale . 

Që nga pas marrëveshe së Konçulit të vitit 2001, u   arritë që Bujanocin  ta udhëheqin pjestarët e komunitetit shumicë të  ksaj Komune . Nga 41 ulëse sa numron Kuvendi komunal  i Bujanocit  , ne  shqiptarët mbajtëm  23 ulëse kurse nga këto  ulëse që kishim ne shqiptarët në Kuvendin Komunal të Bujanocit në votimet e 6 maj të vitit 2012 nuk  mundë të themi që u shtuam , por u arritë që të dalin votuesit në votime dhe u arritë të kenë 30 ulëse , pra shtatë ulëse shtuam ne  shqiptarët në Kuvendin e Bujanocit . Si pasoj e shumë zhvillimeve  së pari nga pushteti agresiv i Serbisë, vazhdimi dhe rritja  diskriminimit në të gjitha fushat dhe kështu krijuan efekte pozitive në një mënyre  a tjetër  që masovikisht të dalin në zgjedhje dhe kështu u arritë që ne shqiptarët nga 41 ulëse të marrin 30 ulëse . 

Mesazh drejtuar Bujanocit  , nga kjo mos të ndihemi fort  komod

Por  të kemi kujdes që mos të zvoglohet numri  i votuesve dhe të pastrohen listat e votuesve shqiptarë .  Po ashtu  të gjithë të dëbuarit ,  zhvendosurit  dhe shpërngulurit  pasi kjo kategori e kan rritur numrin e votuesve në Komunën e Bujanocit t’Ju hiqen barrierat   , vështërsi e  pengesa administrative vetëm për shqiptarët . Të gjithë të kemi kujdesë të posaqme  dhe të rrisim vigjilencën  që  gjithë subjektet politike që kan aktivitet në këtë Komunë rreziku egziston , pasi  ka pengesa serioze ,  ligjore dhe admnistrative që ne shqiptarët të mos na lejohet që të pajisemi  dhe të vazhdojm dokumentat e udhëtimit . Komuna e Bujanocit rrezikohet të humbet dhe të pësoj fatin e Komunës së Ulqinit . Komuna e Bujanocit ka të formuar një Komision për verifikim që nëse është duke banuar apo jo në vendi që lajmërohet për lëshim apo vazhdim të dokumentave të identifikimit. Në kët Komision është edhe një policë që del në vendë të ngjarjes nëpër vendbanime dhe lokalitete  nëse është duke jetuar apo jo qytetari  . Kështu si është duke vazhduar Beogradi ka një plan që me çdo kusht dhe me çdo çmim të ulë numrin e votuesve shqiptarë dhe që Komuna e Bujanocit të udhëhiqet nga Komuniteti pakicë Serbe . Nuk është befasi pasi shqiptarët edhe në Komunën e Ulqinit ishin dhe jan shumicë , por mos uniteti sikur dijmë nganjëherë ne shqiptarët .  ,, dikush thumbit e dikush patkoit ‘’ , mbetën pakicë në Kuvend Komunal  edhe pse ishin shumicë në Komunë me përqindje të popullatës .   Edhe një çështje , shembulli i dytë Komuna e Medvegjës është shumicë  , por në Kuvend Komunal të ksaj Komune jan pakicë pasi jan eliminuar shqiptarët dhe jan krijuar pengesa në mos dhënje dhe mos vazhdim të dokumentave të identifikimit .

Bujanoci të mësoj nga pësimet e  shumicës shqiptare në Ulqin dhe Medvegjë që edhe pse ishin shumicë  shqiptare në këto Komuna mund të mbetën pakicë në Kuvendin Komunal të  Bujanocit .  Mbesim me shpresë se do të ndërmirret diçka para se Bujanoci si shumicë që është në Komunë mundë të mbetët pakicë në Kuvendë Komunal duke humbur Perfektin , Kryetarin e Kuvendit dhe normal disa drejtorë të drejtorive Komunale .   

Shkruan: Refik Hasani