SHPËRNDAJE

Namaz
1. E bën namazin të dashur dhe të lehtë.
2. Largon nga të irrituarat.
3. Përkushtimi i plotë sjell të qajturën nga frika e Allahut.
4. I jep namazit kuptimin e tij të vërtetë.
5. E lehtëson qëndrimin e robit para Allahut në Ditën e Gjykimit.
6. E bën që robi t’i afrohet Allahut.
7. Imani shtohet.
8. Largon brengat nga zemra.
9. E shton dashurinë për namazin.
10. Ia hapë rrugët e dijes dhe përfitimit nga fjala e Allahut.
11. Ia hapë dyert pranimi të duasë.
12. E bën namazin shërim nga të gjitha sëmundjet tona. Por, kjo të bëhet me bindje dhe jo vetëm për provë.

Përmblodhi : Hoxhë Valdet Kamberi