SHPËRNDAJE

AudiService
Prodhuesit e automobilave këshillojnë blerësit që vetura e tyre ti mirëmbajnë vetëm në serviset e autorizuara, ndërsa deri sa është vetura nën garancion, servisimi tek të autorizuarit është njëri nga kushtet që pronari të mund ti shfrytëzojë të gjitha të drejtat që vijnë nga garancioni.

Mirëpo, kur skadon afati i garancionit, shumica e vozitësve vendosin për shkak të kushteve ekonomike që veturat e tyre ti servisojnë në servise të ndryshme, tek mjeshtra të njohur që dikush i ka propozuar.

Për të bindur pronarët e veturave që vetura e tyre duhet të mirëmbahet vetëm në servisë të autorizuar, përdoren mënyra të ndryshme.

Kështu Audi ka inçizuar një video sipas së cilët sygjerohet që prej serviseve të paautorizuar duhet që ti ikni sa më larg pa marrë parasysh se jeta mvaret prej kësaj: /presheva.com/

Shikojeni:

http://youtu.be/yfwT7Vcyylg