SHPËRNDAJE

Në seancën e sotme, Qeveria e Serbisë ka vendosur të zgjasë vlefshmërinë e Ligjit për mënyrën e përcaktimit të numrit maksimal të të punësuarve në sektorin publik deri në fund të vitit 2019.
Shpjegimi thekson se reduktimi i pagave, ndalimi i punësimit dhe racionalizimi i numrit të të punësuarve në sektorin publik ishin masat që kontribuan më së shumti në reduktimin e shpenzimeve dhe në suksesin e konsolidimit fiskal.