SHPËRNDAJE

Njerëzit që punojnë dhe jetojnë në shtetet e perëndimit të cilët do të dëshironin të vijnë në shtëpi me pushime, i brengos një cështje – si të kthehen në diasporë, çfarë i pret nga dokumentet e nevojshme në kufi, si dhe cilat masa do t’i presin ata pas mbërritjes në vendin e dëshiruar?

Ju sjellim një listë të plotë të detyrimeve dhe masave për hyrjen në vendet ku jetojnë dhe punojnë shumica e qytetarëve tanë.

Ndërsa afrohen festat e Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, kur tradicionalisht numri më i madh i qytetarëve tanë kthehen në Serbi nga diaspora, dhe situata epidemiologjike është gjithnjë e më e paqëndrueshme, qytetarët tanë jashtë vendit po pyesin nëse do të jenë në gjendje të festojnë festat me familjet e tyre.

A do të mbyllen kufijtë? Dhe a po merren parasysh masa të tilla apo ndonjë të ndërlidhura?

Sidoqoftë – çfarë i pret qytetarët tanë që do të shkojnë në shtëpi për pushime dhe të kthehen në vendet ku shumica e njerëzve tanë jetojnë dhe punojnë tradicionalisht – në Gjermani, Austri, Zvicër

GJERMANIA

Qytetarët nga Serbia lejohen të udhëtojnë në Gjermani me leje qëndrimi ose vizë kombëtare nga Gjermania, një vend tjetër i BE-së, Britania e Madhe, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia ose Zvicra, dhe vetëm nëse kthehen në vendin e tyre të qëndrimit të përhershëm.

Gjithashtu, ata që kanë një vizë kombëtare gjermane mund të hyjnë në Gjermani nëse janë:

– bashkëshortët dhe fëmijët e mitur të një personi që jeton në Gjermani,

– fuqi punëtore e aftë dhe ekspertë shumë të kualifikuar, prania e të cilëve është urgjente dhe e nevojshme për arsye ekonomike (kërkohet test),

– ekspertë mjekësorë, personel mjekësor dhe gjerontologjik me diploma të nostrifikuara ose pjesërisht të njohura,

– studentë me një çertifikatë regjistrimi dhe një çertifikatë nga një institucion i arsimit të lartë se pjesëmarrja është e nevojshme dhe se mësimi në distancë nuk është i mundur.

Detyrimet:

– Nëse keni qenë në Serbi për dhjetë ditët e mëparshme para se të hyni në Gjermani, ju jeni të detyruar të plotësoni një aplikacion elektronik përmes faqes në internet: www.einreiseanmeldung.de para se të hyni në Gjermani. Ju jeni të detyruar të paraqisni konfirmimin që merrni me email në vendkalimin kufitar.

– Një karantinë dhjetë ditore është e detyrueshme menjëherë pas hyrjes në Gjermani.

– Përjashtohen nga detyrimi i vetë-izolimit në shtëpi me një test negativ PCR të kryer jo më herët se 48 orë ose menjëherë pas hyrjes në vend janë:

* personat e profesioneve të rëndësishme për sistemin publik (kryesisht nga kujdesi shëndetësor);

* personat që vizitojnë anëtarët e familjes (shkalla e parë dhe e dytë, ose në rastin e kujdestarisë së përbashkët), më shumë se 72 orë qëndrim;

* në rast të trajtimit urgjent mjekësor;

* i punësuar nga një transportues ose në fushën e sporteve (vetëm sportistë / zyrtarë);

* personat që vërtetojnë se largimi i tyre jashtë është i domosdoshëm dhe urgjent për arsye biznesi ose për shkak të detyrimeve në fakultet, me kusht që qëndrimi i tyre të mos zgjasë më shumë se pesë ditë

Masat aktuale

Nga 2 nëntori deri më 10 janar, jeta publike në Gjermani është e kufizuar si më poshtë:

– Kontakti me njerëz të tjerë jashtë familjes suaj duhet të mbahet në minimum. Mbledhjet private janë të kufizuara në një maksimum prej 5 personash (nga 23 dhjetori deri më 1 janar, maksimumi 10 persona, me fëmijë nën 14 vjeç që nuk llogariten). Shkeljet do të sanksionohen.

– Detyrimi për të mbajtur maskë në të gjitha hapësirat e brendshme është i detyrueshëm për të gjitha hapësirat që janë të hapura për publikun. Kjo vlen edhe për transportin publik. Festimet në vendet publike, apartamente dhe ambiente private janë “të papranueshme”.

– Institucione të tilla si restorante, bare, klube, teatro, opera, salla koncertesh, panaire, kinema, parqe dëfrimi, palestra, pishina janë mbyllur. Hotelet dhe konviktet nuk mund të pranojnë më turistë.

– Në rast të shkeljes së detyrimit të vetë-izolimit të shtëpisë, pason një gjobë deri në 25,000 euro.

* Në varësi të krahinës, mund të ketë dispozita të ndryshme, prandaj rekomandohet që të shkoni në zyrën lokale të shëndetit publik të ngarkuar me vendbanimin tuaj përpara se të shkoni në Gjermani.

AUSTRIA

Qytetarët tanë mund të hyjnë në Austri vetëm nëse kanë një qëndrim të rregulluar në atë vend.

Përveç kësaj, hyrja në Austri lejohet në raste të veçanta, si më poshtë:

– për arsye biznesi;

– një person i shoqëruar nga një person që vjen në Austri me qëllim të trajtimit mjekësor;

– për fillimin ose vazhdimin e shkollës ose studimeve;

– për shkak të procedurave gjyqësore ose administrative;

– diplomatët dhe punonjësit e organizatave ndërkombëtare dhe personat që jetojnë me ta;

– personeli humanitar;

– për shkak të ngjarjeve të rëndësishme të planifikuara në rrethin familjar (dasma, pagëzime, ditëlindje, vizita jo-periodike te partneri i jetës).

Detyrimet:

– çertifikata mjekësore e shëndetit dhe testi negativ i PCR, jo më i vjetër se 72 orë në kohën e hyrjes në vend.

Përndryshe, një karantinë dhjetë ditore është e detyrueshme, dhe përveç kësaj, brenda 48 orëve, personi organizon testimin e PCR me shpenzimet e tij. Nëse rezultati i testit është negativ, karantina konsiderohet e parakohshme.

– Fëmijët deri në moshën 10 vjeç nuk duhet të bëjnë një test PCR, me kusht që të gjitha dispozitat të zbatohen për ta si dhe për të rriturit nën mbikëqyrjen e të cilit ata udhëtojnë.

ZVICRA

Qytetarët tanë mund të hyjnë në Zvicër vetëm nëse kanë një qëndrim të rregulluar në atë vend.

Më e fundit është se Serbia është përsëri në listën e vendeve me një rrezik në rritje të transmetimit të infeksionit kovid, të botuar nga Zyra Federale Zvicerane e Shëndetit Publik. Kjo do të thotë se pason një karantinë e detyrueshme 10-ditore për qytetarët tanë që udhëtojnë në Zvicër.

Sidoqoftë, karantina e detyrueshme dhjetë ditore është e vlefshme për të gjithë ata që hyjnë në Zvicër nga 14 dhjetori. Si kujtesë, një test negativ PCR nuk përjashtohet nga masa e detyrueshme e karantinës.

Masat aktuale:

Përveçse duhet të kaloni 10 ditë në izolim menjëherë pas mbërritjes në Zvicër, është e detyrueshme të respektoni distancën fizike, të vishni një maskë dhe të shmangni transportin publik.

Personat që shkelin karantinën ose detyrimin për të mbajtur maskë në Zvicër përballen me një gjobë deri në 10,000 franga zvicerane.