SHPËRNDAJE

Dolën nga shtypi librat:

1.” Çështja e luginës së Preshevës në dimensionin rajonal dhe ndërkombëtar: Të drejtat e njeriut, siguria dhe marrdhëniet shqiptare-serbe”.

2.” Trashëgimia kulturore jomateriale shpirtërore e luginës së Preshevës dhe viseve shqipare”, në botim të shoqatës dhe viseve shqiptare” , në botin të shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore në Preshevë.

Botimin e librave e financoi Këshilli komunal Preshevë.

E falemnderojmë Shtëlinë botuese “Kurora” Gjilan, redaktorin e faqosjes Isuf Bajramin, redaktorin teknik Hysen Keqikun, redaktoret gjuhësor Xhemaludin Rexhepin dhe Mr. Eroll Sejdiun./presheva.com/