SHPËRNDAJE

Më datë 06. 12. 2018 në mënyrë solemne u shpërndanë Legjitimacionet e reja zyrtare të gjithë inspketorëve në kuadër të Drejtoratit për punë të inspekcionit.