SHPËRNDAJE

Ti jeton në Bernë dhe dëshiron të sjellësh familjarë tu nga vendi i prejardhjes. Cilat janë kushtet dhe kriteret që duhet të plotësosh për ta realizuar këtë të drejtë? Për këto dhe çështje tjera mund të informoheni në mbrëmjen informative që mbahet të mërkurën, më 25 tetor në Bernë.

Në këtë tubim mund të marrin pjesë edhe ata që duan të informojnë të tjerët lidhur me bashkimin familjar. Aty do të jepen informacione lidhur me të drejtën e të huajve, marrëveshjet për lirinë e lëvizjes që ka Zvicra me shtetet të tjera dhe lidhur me integrimin e pjesëtarëve të familjeve të cilët do të silleshin në Zvicër për bashkim familjar.

Në veçanti, aty do të sqarohet se çfarë do të thotë bashkimi familjar për shtetasit e vendeve të BE-27 dhe të EFTA-s, pastaj se çfarë nënkuptohet me bashkimin familjar në rastet e shtetasve të vendeve të treta, si mund ta gjendet një kurs për mësimin e gjuhës për familjarët që sillen nga jashtë etj.

Takimi zhvillohet në gjuhën gjermane, pjesëmarrja është pa pagesë dhe paraqitja paraprake nuk është e nevojshme. Ata që duan përkthim në ndonjë gjuhë tjetër, duhet të paraqiten një javë para mbajtjes së takimit.

Aktiviteti organizohet nga Kompetenzzentrum Integration, Bern, Drejtoria për Arsim, punë sociale dhe sport. Ai fillon nga ora 19, në adresën Le Cap │ Französische Kirche │ Predigergasse 3.