SHPËRNDAJE

7.000 nxënës shqiptarë nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja përballen me problemin e mungesës së librave shkollorë mëse dy dekada, ndërsa mësuesit e tyre i brnegosë mos njohja e diplomave të Kosovës, thuhet në reportazhën e Deutsche Welle (DW).

Rreth 900 studentë shqiptarë ndjekin shkollën e mesme “Sezai Surroi” në Bujanoc, përmes Gjimnazit, drejtimit të përgjithshëm mjekësor, shkollës tregtare, Ekonomisë, Inxhinierisë mekanike dhe inxhinierisë elektrike.

Drejtori i shkollës Zajni Fejzullahu thotë se librat e vetëm zyrtarë të miratuar janë për gjuhën dhe letërsinë shqipe, edhe atë nga shtëpia botuese shqiptare “Albas” nga Tirana, pastaj librat shkollorë për gjuhët e huaja dhe serbishtja si gjuhë jo amtare, për të cilën ai thotë se mund të siurohen kudo.

Sipas tij, nuk ka asnjë nga Serbia, dhe duke pasur parasysh se në fakt ka gjashtë shkolla të ndryshme në këtë shkollë, drejtori sqaron se mësimdhënësit vetë menaxhojnë përgatitjen e orës, dhe se shkolla ka siguruar nga një televizior dhe një kompjuter për secilën klasë për mbarvajtje më të lehtë.

“Që prej vitit 2008, që nga shpallja e pavarësisë, neve na u kanë ndaluar të gjitha tekstet shkollore që kemi përdorur nga Kosova. Dhe duke qenë se kurrikulat janë të ndryshme në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, ne nuk mundemi, edhe nëse duam t’i përdorim ato, sepse ne nuk përshtatetmi në kurrikulën serbe “, thotë Fejzullah për DW.

“Sidoqoftë – interneti është duke punuar, ata nuk mund të na ndalojnë,” shton drejtori.

Fejzullah thotë se disa nga librat nuk i kanë pasur kurrë, por janë në një problem të madh që u mungon matematika, kimia, biologjia, historia dhe gjeografia.

Në lidhje me ato lëndë, Fejzullah thotë se kurrikula e historisë është “katastrofike, sepse vetëm 4 orë në vit mësojnë për historinë kombëtare dhe kanë të drejtë në 30 përqind, që është 15 orë në vit.

Pyesim se çfarë mësohet nga historia dhe gjeografia nëse kufijtë e Serbisë dhe Kosovës janë problem, siç është historia e fundit, dhe Fejzullahu përgjigjet se nuk është vetëm histori e fundit.

“Të drejtat tona janë shkelur deri në fund. Në librat e historisë shkruan se paraardhësit e Serbëve ishin Sllovenët, ndërsa ne besojmë se paraardhësit tanë ishin Ilirët.

Sa i përket historisë së fundit, ne jemi të lirë” thotë drejtori me buzëqeshje. Kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar Ragmi Mustafa thotë se edhe vet ai kur ishte nxënës, nuk kishte libra dhe thekson se kjo duhet të zgjidhet sa më shpejt që të jetë e mundur.

“Ligji përcakton në mënyrë të qartë që librat shkollorë mund të sigurohen në tre mënyra: një është përmes autorëve lokal, ne me këtë jemi në deficit, nuk kemi aq shumë autorë që do të mbulonin tërë arsimin.

E dyta është përmes përkthimit, por edhe këtu nuk kemi kuadër profesional përkthim në mënyrë adekuate. Mënyra e tretë është importimi nga shteti amë nëse teksti shkollor përshtatet 70 përqind ose më shumë me planin dhe programin specifik në Serbi”.

“Këtu prap lind problemi, sepse reforma në arsim në Shqipëri është kryer. Ata kanë katër klasë të shkollës fillore dhe tetë të shkollës së mesme, gjë që nuk është rasti në Serbi, “thotë Ragmi Mustafa.

Ai shton se Këshilli Nacional Shqiptar ka dhënë kontributin e tij në sigurimin e teksteve shkollore për shkollat fillore. “Çështja e teksteve nuk është administrative ose karakterit teknik, kjo sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, është një nga të drejtat themelore të fëmijëve – të arsimohen. Sipas të gjitha Konventave Ndërkombëtare, është detyrë e shtetit të sigurojë libra shkollorë.

“Në Ministrinë e Arsiit të Sërbisë për DW kanë konfirmuar se është e mundur të mësosh nga tekstet shkollor të importuar nëse mbulon 70 përqind të përmbajtjes së kurrikulit aktual në Serbi. Ndërsa nëse mbulon më pak se kaq, atëherë mund të përdoret si mjet mësimdhënie shtesë.

Ministria gjithashtu ka deklaruar se Këshilli Nacional  Shqiptar ka paraqitur propozimin për librat shkollorë në gjuhën shqipe, por që lista përmban vetëm tekste shkollore nga botuesit “Albas” që tashmë janë miratuar ose janë në procedurë, si dhe libra shkollorë nga botuesit e tjerë nga Shqipëria që vetëm pjesërisht mbulojnë lëndën.

Sipas Ministrisë, “lista për fat të keq nuk përmban asnjë libër shkollor i cili përkthimin në gjuhën shqipe tashmë të miratuar të tekstit serb, që ka qenë objekt i marrëveshjeve të mëparshme.”/presheva.com.