SHPËRNDAJE

Organizimet e tilla dhe të ngjashme si ky, janë të dobishme edhe për vetë mërgimtarët, ata arrijnë të mbajnë gjallë lidhjet në mes tyre edhe pse larg vendlindjes.

Deri sa në vendlindje dikur rreziku nga asimilimi ,si mungesë e lirive themelore ishte përmanent, sot , ky rrezik është nga deportimi apo imponimi i shpërnguljes si proces më i shpejtë se asimilimi.

Ndërkohë që në vendet e civilizuara këto dukuri po arrijnë efektet e tyre nga liritë e teperuara.

Prandaj, organizimet e tilla, përtej ndihmave në forma të ndryshme për vendlindje janë shumë të rëndësishme për vetë komunitetin shqiptarë kudo nëpër botë.

Muharrem Salihu, kryetari i AFED-sit.