SHPËRNDAJE

Cristof Rehage është nisur në rrugë në nëntorin e vitit 2007 dhe ja përfunduar në vitin 2008. Ai ka udhëtruar rreth 5000 kilometra në këmbë nga Pekini deri Urumcia.

Ai ka bë “slefie”, kohë pas kohe. Shikojeni nga dita e parë e deri sa ka përdunduar ecjen: