SHPËRNDAJE

Shtëpia e kulturës “Abdulla Krashnica” organizon audicion për Festivalin e këngës për fëmijë “Gëzimi ynë” 2018 duke filluar
me datë 12 dhe 13 maj në sallën e madhe në ora 10:00.
Të drejtë pjesëmarje kanë të gjithë nxënësit nga
klasa e III deri në klasën e VIII.