SHPËRNDAJE

Ne si antarsi e zyrës për të rinj kërkojm urgjentisht lirimin e ambienteve ku zyra për të rinj zhvillonte aktivitetet e tyre, e që tani mbahet peng nga Partia Demokratike Shqiptare.

Për zhvillimin e aktiviteteve në të mir të të rinjëve Preshevar zyrës për të rinj i nevojiten ambietet e saja, ku tani padrejtësisht në ato ambiente militantët e PDSH-së zhvillojn aktivitete për interesa të veta personale dhe në dëm të Qytetarëve.

Në kohën kur PVD ishin në pushtet edhe ata kerkonin lirimin e zyrës për të rinj e uzupuar nga ana e PDSH-së, por tani qëndrimi i tyre për kët qështje ka ndryshuar , e më së miri na e tregon veprimi i kryetarit të KNSH-së ku në zyrën e uzurpuar dhuroj mirënjohje për uzorpuesit dhe shkeli rinin Preshevare.

Ju lutemi të gjith antarsis së PDSh-së që të marin qëndrim në të mirë të të rinjëve që ti lirojn ambientet e zyrës për të rinj që ti zhvillojn denjësisht aktivitetet e tyre./presheva.com/