SHPËRNDAJE

GruajaTaxi

Në Gjilan është një grua që punon si taksiste.
Ajo ka mbështetjen e familjes në ushtrimin e këtij profesioni, por jo rrallë është paragjykuar nga të tjerët,njofton Klan Kosova.

Kolegët tjerë taksistë që ka ajo, thonë se kanë mirëpritur vendimin e koleges për t’u bërë taksiste, pasiqë kjo ndodhë edhe në perëndim.