SHPËRNDAJE

Kopshti ilegal i kafiterisë është larguar nga qendra e Bujanocit pas një sër tentimesh dhe afatesh kohore të cilat inspekcioni komunal i kishte dhënë pronarëve të kafiterive.
Këtë kopsht ilegal e kanë larguar puntorët e komunalisë në bazë të vendimit të inspeksionit komunal me asistencë të policisë.
Largimi i këtij kopshti ilegal ishte kryer pa incidente, derisa inspeksioni i kishe dhënë dy herë afat kohor ta largoj vet pronari, të cilën ai nuk e kishte bërë.(presheva.com)