SHPËRNDAJE

Thotë një dijetar:

1. Shpeshtoni istigfarin Allahu do të jetë me ty.
2. Shpeshtoni istigfarin, sepse Allahu nuk ju humb asnjëherë.
3. Shpeshtoni istigfarin se dynjaja është një çast dhe ikën.
4. Shpeshtoni istigfarin ashtu siç ka qenë zakon i Pejgamberit alejhi selam.
5. Shpeshtoni istigfarin, sepse pastrohesh nga mëkatet.
6. Shpeshtoni istigfarin, sepse sa prej istigfareve kanë qenë shkak për kalimin nga dështimi në sukses (në studime, biznes, etj.).
7. Shpeshtoni istigfarin, sepse sa prej istigfareve i shëruan të sëmurët.
8. Shpeshtoni istigfarin, sepse sa prej istigfareve i shëruan ata që kishin mësyshë, zili apo magji.
9. Shpeshtoni istigfarin, sepse sa prej istigfareve sterilitetin e kthyne në
fertilitet, duke i furnizuar me fëmijë çiftet.
10. Shpeshtoni istigfarin derisa t’iu largohen vesveset dhe frika.
11. Shpeshtoni istigfarin derisa ta mposhtni shejtanin.
12. Shpeshtoni istigfarin derisa t’iu dojë Allahu.
13. Shpeshtoni istigfarin, sepse ju mjafton për çdo brengë.
ESTAGFIRULLAH WE ETUBU ILEJH.

Përmblodhi: Hoxhe Valdet Kamberi