SHPËRNDAJE

Shoferët e taksive që vjedhin në taksimetër do të gjobiten nga 150,000 deri në 500,000 dinarë, do të mbeten pa targa regjistrimi të veturës për 30 ditë dhe nuk do të jenë në gjendje të punojnë nga dy deri në gjashtë muaj, dhe përveç inspektorëve të trafikut, ata do të dënohen edhe nga policia komunale.

Ky është një nga risitë më të rëndësishme që sjell ndryshime në Ligjin për Transportin Rrugor në Trafikun Rrugor, i cili duhet të rregullojë veçanërisht transportin e taksive në Serbi, që përfshin më shumë se 17,000 taksi. Dënime të rrepta janë parashikuar për taksistat që punojnë në të “e egër” dhe që fshihen pas tabelave të rreme mbi veturë Taxi. /presheva.com/