SHPËRNDAJE

Disa këshilla nga shqiptarja Detina Zalli, kërkuese shkencore dhe pedagoge në Oxford, Angli. 1- Sapuni përmban substanca të ngjashme me yndyrën e njohur si amfifilet.

2- Amfifilet kane struktura shumë të ngjashme me lipidet që ndodhen ne membranën e vi rusit. 3- Molekulat e sapunit “konkurrojnë” me lipidet në membranën e virusit. 4- (i) Sapuni heq “ngjitesin” qe gjendet midis vi rusit dhe lëkurës tone (ii) heq ngjitesin që mbane së bashku proteinat, lipidet dhe ARN-në qe perbejne vi rusin (iii) keshtu qe vi rusi ndahet dhe vdes.