SHPËRNDAJE

Mjetet për subvencionimin e bujqëve,blegtorëve dhe bletarëve janë në vlerë prej 24.954,614,oo dinare.

Numri i përfituesve të subvencioneve për bujqësi, blegtori dhe bletari është 217 të paraqitur në listën si më poshtë: