SHPËRNDAJE

UCK

Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit të UÇK-së, veteranit, pjesëtarit të UÇK-së apo të internuarit të UÇK-së, ka publikuar listën e dëshmorëve, invalidëve e pjesëtarëve të kësaj ushtrie.

Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit të UÇK-së, veteranit, pjesëtarit të UÇK-së apo të internuarit të UÇK-së në pajtim me Ligjin nr. 04/l-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-172, si dhe Ligjin Nr. 04/L -261 për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Publikon Listën Fillestare të kategorive të dala nga Lufta e UÇK-së.
Brenda periudhës prej tridhjetë (30) ditësh,që nga shpallja publike e listave fillestare të kategorive të dala nga Lufta e UÇK-së,çdo aplikues,që ka prova të reja apo mendon se i është bërë e padrejtë,mund t’i drejtohet Komisionit për rishqyrtimin e kërkesës.

Presheva.com ju sjell listën e publikuar të atyre që morën statusin e Dëshmorit, Veteranit, Invalidit, pjestarit nga Presheva dhe Bujanoci:

Veteranet-01-UCK
Veteranet-UCK-1
Veteranet-UCK-3