SHPËRNDAJE

Gjatë dietave në të cilat nuk ka restriksion të karbohidrateve dhe sheqerit, trupi depoziton materie në muskuj dhe i djeg sipas nevojës.

Me rastin e keto-dietës, nuk ka rezerva në muskuj, kështu që trupi automatikisht kalon në djegie të yndyrave. Megjithatë, zgjidhje nuk është heqja dorë nga stërvitja.

Ushtrimet të cilat kërkojnë energji, si p.sh. HIIT-i, sprinti dhe ngritja e peshave, mund të paraqesin problem madje edhe pas pushimit të simptomave të “keto-etheve”.

Nga ana tjetër, aerobia, joga dhe vozitja e biçikletës mund të bëhen forma tuaja të adhuruara të aktivitetit fizik.

Gjithë kohën kushtoni kujdes intensitetit të stërvitjes, duke pasur parasysh që keni në dispozicion shumë më pak energji, andaj edhe më parë do të arrini maksimumin tuaj momental.

Ana pozitive e ushtrimeve derisa jemi në keto-dietë, është që rezultatet janë të shpejta.

Ndryshimet në muskuj janë të dukshme që pas disa stërvitjeve të moderuara.

Keto-dietën mund t’ia përshtatni mundësive tuaja. Në të vërtetë, ekzistojnë edhe dieta ciklike ketogjene, të cilat nënkuptojnë që pjesën më të madhe të javës e ndjek plani i ushqimit, mirëpo ekzistojnë edhe ditë pushimi.

Ato ditë është e lejueshme marrja e karbohidrateve, andaj, vetvetiu edhe nivel më i lartë energjie.

Ajo që është realitet, është që stërvitja gjatë keto-dietës nuk do të jetë e lehtë dhe pa stres.