SHPËRNDAJE

Klubi futbollistik i femrave Presheva mori pjesë në turneun në Sarajevë ku pjasmarrëse ishin ekipe të ndryshme nga shumë vende ballkanike dhe Europiana.

Femrat e këtijë klubi sipas trajnerëve u treguan mjaftë të mira dhe me rezultate pozitive në garimet që kishin me rivalet sportiste të vendeve të ndyrshme. Pjersmarrja në këto gara sipas trajnerëve është një shtytje mjaftë e madhe për femrat sportiste sespe në këtë mënyrë ato bëjnë përvojën e tyre për të luajtur jashtë vendit dhe për të bërë karrierë sportive.

Po ashtu drejtuesit e klubit KFF Presheva falëmnderojnë bizneset vendore dhe donatorët nga Diaspora të cilët u kanë mundësuar pjesëmarjen në këtë turne./presheva.com/