SHPËRNDAJE

Komuna e Preshevës ndanë subvencione për zhvillimin e ndërmarrësisë për vitin 2019 me vlerë prej 11,000,000 dinarë me gjithsej 72 përfitues, ndërmarrje fillestare dhe ekzistuese-thuhet kështu në informatën zyrtare të faqës së komunës së Preshevës./presheva.com/

Për më shumë informacione, ju lutem shikoni linkun në vazhdim
https://presevo.rs/ndermarresi-2019/

 

Për më shumë informacione, mund të shikoni linkun në vazhdim
https://presevo.rs/ndermarresi-2019/