SHPËRNDAJE

Pllaka

Këshilli komunal në Komunën e Preshevës fton qytetarët e lagjeve, gjegjësisht përfaqësuesit e tyre dhe kryetarët e bashkësive lokale në territorin e Preshevës se që nga data 18 shkurt 2016 deri më datë 01 mars 2016 të paraqesin kërkesat e tyre me shkrim për kofinancim të projekteve në vendosjen e pllakave të betonit ose rekosntruimin e rrugës me shtresë të asfaltit në lagje.

FtesePublike

Ftesa të tilla janë të vendosura nëpër bashkësi lokale.