SHPËRNDAJE

_____Kandidatët____                                            _____Bartësi i listës_____

                                                                               Enver Mehmeti,1981,

jurist i diplomuar,Preshevë

1.Enver Memeti,1981,jurist i diplomuar,Preshevë

2.Albiona Ibrahimi-Rexhepi,1982,prof.e ciklit arsimor,Preshevë

3.Amir Latifi,1955,arsimtar i gj.shqipe,Preshevë

4.Mehmet Hida,1961,inxhinier grafik,Preshevë

5.Nora Agushi,1991,mr.e ekonomisë,Preshevë

6.Gëzim Bajrami,1997,student i ndërtimtaris,Preshevë

7.Mumin Bajrami,1964,inxhinier i dipl.i makinerisë,Preshevë

8.Hana Emërrahu-Arifi,1987,prof.i gj.shqipe,Preshevë

9.Astrit Ramizi,1985,inxh.i informatikës,Preshevë

10.Shkurte Asani,1997,studente e ekonomisë,Preshevë

11.Bilall Maliqi,1969,shkrimtarë,publicist,Preshevë

12.Bujar Ademi,1986,prof.i historis,Preshevë

13.Vjosana Ajdini,1992,dip.aministrat publike,Preshevë

14.Blerta Jahiji,1996,motër medicinale,Preshevë

15.Besnik Emini,1986,ekonomist i diplomuar,Preshevë