SHPËRNDAJE

_______Kanditatët_______                                         ______Bartësi i listës_____

                                                                                      SALI SALIHI,1985,

ekonomist,Tërrnoci i Madh

1.Sali Salihi,1985,ekonomist,Tërrnoci i Madh

2.Shemsedin Jahiji,1984,prof.i diplomuar i matematikës,Bujanoc

3.Arxhenda Sopi,1992,prof.e diplomuar e matematikës,Bujanoc

4.Naim Salihi,1961,arsimtar i gj.sërbe,Tërrnoci i Madh

5.Bajram Mustafa,1965,inxhinier i diplomuar i bujqësisë,Tupallë

6.Liridona Iseni,1991,apsolvente e juridikut,Tërrnoci i Madh

7.Selver Nuhiji,1964,prof.i biologjisë,Bilaç

8.Limon Shaqiri,1995,apsolvent i juridikut,Rainc

9.Lutfije Ibrahimi,1993,studente,Tërrnoc i Madh

10.Nazmi Sylejmani,1988,prof.i matematikës,Letovic

11.Haki Memeti,1988,magjistër i mësusis,Nesalc

12.Esra Aliji,1993,ekonomiste e diplomuar,Bujanoc

13.Ramadan Selmani,1961,ekonomist i diplomuar,Breznic

14.Sedat Selimi,1965,prof.i gj.angleze,Bujanoc

15.Erdoneta Beqiri,1992,mësuese e arsimit të artit,LLuqan.