SHPËRNDAJE

________ Kandidatët _________                      _________ Bartësi i listës ________

                                                                         SAMI SALIHU,1985,psikolog,Preshevë

 

1.Sami Salihu,1985,psikolog,Preshevë,

2.Shpresa Abdullahu,1983,ekonomiste,Preshevë

3.Sherif Avdili,1981,prof.i gjuhës angleze,Preshevë

4.Madushe Idrizi-Ahmedi,1968,motër medicinale,Preshevë

5.Erxhan Ramadani,1991,prof.i bilogjisë,Preshevë

6.Hevzi Ramadani,1983,jurist i diplomuar,Preshevë

7.Hasan Hasani,1983,jurist i diplomuar,Preshevë

8.Ajtene Ramadani-Berisha,1985,psikologe,Preshevë

9.Ahmet Ahmedi,1989,prof.në shkollën e medicinës,Preshevë

10.Bashkim Jashari,1989,inxhinjerë i maqinerisë,Preshevë

11.Rukije Sahiti,1991,psikologe,Preshevë

12.Rrezearta Shabani,1990,juriste e diplomuar,Preshevë