SHPËRNDAJE

Këshilli Iniciues i LR – PDSH-së, ka mbajtur sot mbledhjen e saj në përbërje të zgjeruar.
Siç njoftohet, në këtë mbledhje Këshilli Inicues i LR – PDSH-së ka miratuar statutin e partisë e cila do të shërbejë si mbështetje për zgjedhjet e saja nëpër nëndegë deri në Kuvendin Zgjedhor të partisë.

Po në këtë mbledhje është miratuar edhe program politikë i partisë.

Pika tjetër e rendit të ditës ishte zgjedhja e kryesis së Këshillit Inicues të LR – PDSH-së. Kryesia momentale do të ketë 21 anëtarë deri në Kuvendin zgjedhor të partisë.

Ndërsa, për kryetarë të Këshillit Inicues deri në kuvendin zgjedhor është zgjedhur Sami Salihu.
Këshilli Inicues, ka vendosur që në mbledhjen e ardhshme të zgjedhë edhe strukturat e saja nga forumi gruas dhe forumi rinor./presheva.com/