SHPËRNDAJE

Lugina ka filluar të zbrazet që nga viti 1991 kur edhe filloi përndjekja, diskriminimi, shantazhimi dhe persekutimi i shqiptarëve nëper masa te gjera duke i përfshirë te gjitha shtresat dhe strukturat shoqërore mbarëshqiptare. Vitet me te errëta në historinë e re të shqiptarëve jane vitet 1992-1993 kur edhe ishte hapur front i gjërëkundërtyre.
Tani kjo qe e flet ky zotriu per zbrazje nuk mund të jetë vlerësim dhe kualifikim adekuat dhe i drejtë bile edhe kamufluar ,nga se Lugina tani nuk po zbrazet, ajo tani është boshatisur!

Për ta dokumentuar këte lexuesëve te nderuar dhe të interesuar po i sjellë këto dëshmi:

PRESHEVA:

Demografia Regj. viti 2002. me metodologjin e vjeter 47.661 banor /reale/
me metodologjin e re 34.904 banor (Kupto: 12757 ban.të shpërng)


Burimi i shenimeve: Enti statistikor shtetëror
    
Qyteti i Preshevës më vitin 1991 kishte 15107 banor apo si që thuhej me standarde europiane    14 367 banorë realisht më pak  740 banore ata që gjendeshin në botën e jashtëme  kurse sipas regjistrimit të vitit 2002 kishte 17899 apo me  standarde europiane 13426 banor apo 4.473 banor që e kishin braktisur  vendlindjen duke u larguar  për në botën e jashtëme.
   
Nuk janë përpunuar shenimet për vendbanimet tjera. Dhe 1681 banor ma pak se vitin 1991.Grafikoni 45 shkallësh që ishte ngritur  gati për 5 dekada tani do bjerë për 45 shkallë në dekadën e X-të të shekullit XX-të.

BUJANOCI:

Demografia Regj.viti 2002.me metodologjin e vjeter 53.485 banor /reale/
me metodologjin e re 43.302 banor (Kupto: 10183 ban.të shpërng)


Sipas këtyre grafikonëve kemi  se qyteti i Bujanoci më 1981 kishte 11.789 dhe pas 21 vitesh më 2002 . kishte 12011 banor.Grafikoni ka ulje të njejtë sikurse në Preshevë në dekadën e X-të të shekullit XX-të.

MEDVEGJA:

Demografia  Regj.viti 2002.me metodologjin e vjeter 11.395 banor /reale/
me metodologjin e re 10.760 banor(Kupto:635 ban.të shpërng)
kryesisht shqiptar nga se këtu nuk ka dhe më kush të shpërngulet


 
Demografia  Regj.viti 2002.me metodologjin e vjeter 11.395 banor /reale/
me metodologjin e re 10.760 banor(Kupto:635 ban.të shpërng)
kryesisht shqiptar nga se këtu nuk ka dhe më kush të shpërngulet

Këto tri komuna të banuara me shqiptarë edhe pse trumbetohej në Europë nga sërbët se kanë shtimin më të lartë të popullsisë në rajon 26 promila ,që nga viti 1991-2012 ishin komunat me shkallë  më të ulët të shtimit të pëpullsisë  në vend.  Numri i banorëve nuk ishte shtuar as për dhjetëra banorë. Tani vetëmse është duke u kryer ajo e filluara më parë për por ndodhjen e   egzodit të tërësishëm dhe zbrazja e rajonit nga shqipëtarët. Këte nuk e kishin arrijtur ta bënin as sundimtrarët romak, as ata bizantin e ata turq po as komunizmi.
      
Këte e bënë tani kur shqipëtarët po vazhdojnë të jetojnë në “hapsirat demokratike ballkanike” ashut si që e kanë zakon të thonë tani më të moderuarit shqipëtar. 
      
Medvegja vetëmse është zbrazur  tërsishtë edhe pse i takon kësaj hapsire demokratike.

PS.Këtu grafikonet jane  për qytezën e Preshevës, Bujanocit e Medvegjës

Shkruan: Ylber Aliu,
Preshevë