SHPËRNDAJE

Ruajtja e higjienës personale, mirëmbajtja, edukimit janë pjesë e shumë problemeve që kanë çdo ditë njerëzit me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara kanë në dispozicion 92 ndihmës të kualifikuar. Ata do të marrin një shërbim të personalizuar.

“Të gjithë personat me aftësi të kufizuara që kanë aplikuar për asistent personal do të marrin një certifikatë. Gjithkush do të jetë në gjendje t’i trajtojë me këto 92. Por, mendoj se ky është hapi i parë drejt besimit në mes ndihmësve të përhershëm dhe personave me aftësi të kufizuara në vend dhe që atëherë numri dhe kërkesa për asistentë personalë do të rrite”, tha ministrja për Punë dhe Politikës Sociale, Mila Carovska

Programi është nëpërmjet masave të punësimit. Asistente profesionale ka në Manastir, Strugë, Kumanovë, Negotinë, Gostivar, Strumicë dhe Shkup.