SHPËRNDAJE

Foshnjet-veshi-01
Me vizitën në maternitetin e Preshevës ka vazhduar aksioni humanitar i shoqatës humanirar të fondacionit “Blic” – zemër për fëmijët, ku është dhuruar një aparat me të cilën kontrollohen për diagnostfikim të hershëm tek sapo të lindurit.

Foshnjet-veshi-02

Çdo foshnje që lind në Preshevv nga sot menjëherë pas lindjes do ti kontrollohet dëgjimi.

Pa aparat për otoakustikë nuk është e mundur që në kohë të kontrollohet dhe zbulohet dëmtimi eventuar i dëgjimit tek foshnjet. /presheva.com/

Foshnjet-veshi-03