SHPËRNDAJE

Më 9 Maj 2014 ora 19:30 hyrja 150 din në shtëpinë e kulturës ” Abdulla Krashnica” mbahet  premiera ” Per pushtet jap…” (2).

Nëse Fromi filozofon me çekiç, “Për pushtet jap…” godet me humor. Godet fuqishëm në vetëdijen tonë të përgjithshme shoqërore dhe na përplas kolektivisht që të vetëdijësohemi për tu ngritur individualisht.