SHPËRNDAJE

Klasa

Si pasojë e shpërnguljeve të familjeve nga vendet e tyre, numri i nxënësve pakësohet çdo herë e më shumë.
Madje në një fshat të Medvegjës, një klasë ka vetëm një nxënës.