SHPËRNDAJE

“Le të tregojnë se çfarë është investuar asfalt në zonat ku jetojnë serbët me vlerë për 65 milionë dinarë vitin e kaluar!”
Kështu pët Bujanovacke ka reaguar koalicioni i Këshilltarëve të mbledhur rreth SNS, Miodrag Milkoviq, duke komentuar në të dhënat zyrtare të pushtetit vendor për 13 projekte për shtrimin e asfaltit që është shpenzuar mbi shumën e 65 milionë dinarëve, e cila është deklaruar të premten nga Zëvendës Kryetari i Komunës së Bujanocit Stojança Arsiq.

“Unë do të doja ta shof asfaltin me vlerë 65 milionë dinarë. Pjesa e bërë nga Kondiva – Klenike apo 800 metra në drejtim Davidovac – Krshevicë, dhe kjo është e gjitha “, thotë Milkoviq.
Siç theksoi ai, rruga Bozhinjevac – Krshevicë kushtoi 35 milion dinarë dhe kjo është tashmë shtrohet 3 vjet në më shumë faza.
“Për shkak të gjithë kësaj, në bazë të Ligjit për qasje të lirë në informata të rëndësisë publike, do të kërkojë informacion mbi atë si janë shpenzuar 65 milionë,” kishte përfunduar Milkoviq.(presheva.com)