SHPËRNDAJE

Lajmërohen qytetarët e komunës së Preshevës që çdo ditë pune prej ora 7:00 – 14:00 përmes telefonit 063 852 2062

mund të marrin informacione në lidhje me:

– Gjendjen e llogarisë së konsumatorit
– Çmimet e shërbimeve të NP Moravica
– Kushtet për kyçjen në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit
– Të paraqesin defektet në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit
– Të paraqesin problemet me mbledhjen e mbeturinave

Vetëm me bashkëpunim dhe bashkëveprim PËR NJË PRESHEVË TË PASTËRT