SHPËRNDAJE

NP Moravica, zyrtarisht me Master Plan për furnizmin me ujë dhe me hapësira të reja pune
UNDP sot bëri dorëzimin e Master Planit Komunës së Preshevës i cili do të mundësoj furnizim më të mirë me ujë , në bazë të cilit plan do të fillohet të punohet gjatë mujave të ardhshëm.

Gjithashtu sot u bë inagurimi i hapjes së zyrave të reja të NP Moravica tek tregu i gjelbërt, hapësira të cilat do të mundësojnë kushte më të mira të punës për puntorët e Moravicës. Poashtu, u prezantua edhe softveri i ri financiar i cili do ti mundësoj kësaj ndërrmarjeje të operoj në mënyrë më efikase, duke dhënë shërbime më të mira dhe duke përmirësuar mënyrën e inkasimit të të ardhurave.

Të pranishëm sot ishin edhe Hisashi Yamasaki, analist për cështje ekonomike pranë Ambasadës së Japonisë si dhe Bojan Stevic, sekretarë shtetëror në Ministrinë e administratës shtetërore dhe vetqeverisjes lokale.