SHPËRNDAJE

Ndërrmarja publike “Moravica” njofton qytetarët se pêr shkak të riparimit të gypit kryesor do të ndërpritet furnzimi me ujë në pjesën e qytetit që furnizohet me ujë nga ujësjellsi i Zhunicës.

Ujësjellësi ka probleme në rrugën Ramiz Sadiku.(presheva.com)