SHPËRNDAJE

Që nga 25 tetori i vitit 2012 është në fuqi ligji i ri nëpër auto shkolla, në të cilin ligj ka pasur edhe vendime të cilat janë marrë kohë pas kohe. Njëri ndër këto vendime është edhe paisja e auto shkollave me video kamera e kompjuter deri më 25 prill të muajit të ardhshëm.

Dy autoshkollat të cilat funksionojnë në qytetin e Bujanocit, Auto Shkolla “ Goga “ dhe Auto shkolla Mança “ konfirmuan sot se, vendimimin e pajises me video kamera të cilat dot përcjellin ligjeratat e kandidatëve dhe testin.

AutoShkolla

Që nga 25 prilli i muajit të ardhëshëm të gjitha ligjeratat dot përcjillen me anë të kamerave po ashtu edhe testi dot filomhet dhe do të ruhet në arkiv i cili do të përcillet nga kontrollat që do të iu bëhet në afate të caktuara. Ky është një vendim i cili duhet zbatuar, ka thënë Selami Ajeti drejtor i Auto Shkollës “Goga” në Bujanoc, video kamerat dhe kompjuterët për kandidatët duhet vendosur deri më 25 prill të cilat do të përcjellin ecurin e punës, ligjeratave me kandidatët pasi që ata duhet të jenë të rregullt në ligjerata të cilat mbahen çdo ditë nga 3 orë, vozitja gjithashtu, orët mbahen në mënyrë të rregullt e jo si më parë th Ajeti. Me këtë ligjë nga viti në vit ka rënë dukshëm numri i kandidatëve për tu paisur me patentshofer, shkaku i shumës së të hollave e cila është ngritur por edhe procedura e paisjes e cila është jo e lehtë.

Autoshkollat shpresojnë që këtë vit të rritet numri i kandidatëve pasi që ligji i ri ka dëmtuar në një mënyrë autoshkolat dhe ka favorizuar kandidatët thot Ajeti, gjë të cilën nuk e mendojnë edhe kandidatët. Kandidatët e rinjë të cilt paisen me patent shofer sidomos të rinjët e moshës 17 vjeçare por edhe atat të moshës mbi 18 vjet duhet të paisen një vit me patent provues, me të cilën duhet të vozisisn 1 vit, nuk guxojnë të vozisin pa një shofer me përvoj 5 vjeçare dhe nga ora 23 deri në ora 05 mëngjesit e kanë të ndaluar të vozisin. Po ashtu edhe nga autoshkolla Mança instruktori Boban Stoshiq thotë se ky vendim duhet të zbatohet deri më 25 prill ata vetëm se kanë marrë edhe ofertat e videokamerave nga ofertuesit. Vlen të theksohet se tani me ligjin e ri regjistrimi i patent shoferit kushton 52 mijë dinarë, ndërsa me ligjin e vjetër ishte 25 mijë dinarë. Edhe pse është ngritur çmimi i regjistrimit nga Atushkolla “Goga” drejtori Selami Ajeti tregoi se ligjhi i ri ka favorizuar shumë kandidatët.