SHPËRNDAJE

Inspektorët e Tregut të asistuar nga ata sanitarë sot në Gjakovë kanë larguar produkte në etiketën e të cilëve ishte e shkruar “Kosovo i Metohija”, “Kosovo Unmik”, “Kosovo 1244”, “Kosovo Rezuluta 1244”, si dhe në ato produkte në të cilat ishin të përdorura vetëm emrat e qyteteve pa emrin e shtetit dhe të tjera që ishin në kundërshtim me emërtimin kushtetues ‘Republika e Kosovës’, ka njoftuar komuna, transmeton zeri.info.

Po ashtu u është tërhequr vërejtja Operatorëve Ekonomik se në të ardhmen do të merren masa ndëshkuese nëse gjenden të tilla shkrime.

Ja njoftimi i plotë:

Drejtoria për Punë Inspektuese, gjegjësisht Inspektorët e Tregut të asistuar nga Inspektorët Sanitar të Komunës së Gjakovës, pas Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, vetëm gjatë ditës së sotme kanë kryer 16 Inspektime me qëllim të largimit të produkteve të cilat në etiketën apo deklaracionin e tyre kanë përmbajtjen: Importues/Distributor/Përfaqesues/Prodhues apo dhe ndryshe “Kosovo i Metohija”, “Kosovo Unmik”, “Kosovo 1244”, “Kosovo Rezuluta 1244”, si dhe në ato produkte në të cilat përdoren vetëm emrat e qyteteve pa emrin e shtetit, apo dhe çdo emërtim tjetër që është në kundërshtim me emërtimin kushtetues Republika e Kosovës.

Gjatë këtyre inspektimeve, Inspektorët kanë hasur në disa produkte, kryesisht të Importuara nga Serbia të cilat kanë pasur emërtime të tilla. Të njëjtat janë tërhequr nga tregu, njëherësh janë paralajmëruar Operatorët Ekonomik, në rast se në të ardhmen do të hasen në produkte me emërtime të tilla do të ndërmerren masa ndëshkuese të përcaktuara me ligj.

Inspektorët e Tregut edhe në ditët në vazhdim do të kryejnë inspektime me qëllim identifikimin dhe largimin e këtyre produkteve nga tregu.