SHPËRNDAJE

“Putevi Srbije” kanë hapur me datë 12 dhjetor, në mesditë pagesën në rrugë në pjesën nga Levosoja e Bujanocit e deri në afërsi të Preshevës, me gjatësi prej 22 kilometra.

Në këtë pikëpagesë janë punësuar 40 punëtorë, ndërsa prej tyre janë punësuar 6 shqiptarë.

VIDEO: