SHPËRNDAJE

Sipas burimeve të presheva. com gjatë kësaj periudhe kohore brenda doganës së Republikës së Serbisë thuhet se ka rënë dukshëm importi dhe eksporti.

Sipas zyrtarve nga statistikat tani e tutje nuk ekzistojnë mundësitë që të funksionojë një terminal doganor edhe në qytetin e Preshevës duke patur parasysh vështirësitë e financimit të tij. Terminali doganor nga Presheva tani është transferuar në Vranjë./presheva.com/