SHPËRNDAJE

Për të parandaluar vjedhjen e fjalëkalimeve dhe të dhënave të tjera të rëndësishme, duhet t’i kushtoni vëmendje çdo ndryshimi në kompjuterin tuaj.

Këto janë disa mënyra për ta kuptuar se dikush ka marrë kontrollin e kompjuterit tuaj.

Antivirus është i fikur.

Fjalëkalimet nuk punojnë.

Numri juaj i miqve është rritur.

Ikona të reja shfaqen në panelin e kontrollit.

Dosjet fshihen nga dikush tjetër.