SHPËRNDAJE

Truri

Ulu me dijetarët, e shton dijen.
Ulu me dijetarët, lumturohesh.
Nuk vdes ai që ka ngjallë një dije.
Dijetarët janë të huaj, për shkak të injorantëve të shumtë.
Dijetari shikon me syrin e zemrës, ndërsa injoranti me të ballit.
Dija pa punë është sprovë.
Dija më e mirë është ajo që t2e përmirëson.
Dija është kapaku i mirësive.
Dija më e keqe është ajo me të cilën nuk punohet.
Dija është fitorja më e madhe.
Mbyte injorancën me dije.
Dituria të udhëheq, ndërsa puna me të, të dërgon në cak.
Dija është shoqëruesi më i mirë.
Përkthim dhe përmbledhje:
Valdet Kamberi